Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων του και λόγω έλλειψης προσωπικού, εν αναμονή ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων, είναι απαραίτητο να προσλάβει εργαζομένους για δίμηνη απασχόληση, με τις παρακάτω ειδικότητες:

-Εργάτες καθαριότητας (16 άτομα)
-Οδηγοί (7 άτομα με επαγγελματικό δίπλωμα κατηγορίας Γ΄)
-Χειριστής φορτωτή (1 άτομο με ειδικότητα 1.5 ομάδα Β΄)
-Χειριστής εκσκαφικού μηχανήματος (JCB, 1 άτομο με ειδικότητα 1.3 ομάδα Β)
-Χειριστής μηχανικού σαρώθρου (1 άτομο).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων στο τηλ. 27213 60860, μέχρι και την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:30.