Πρόσληψη 21 ατόμων με οκτάμηνες συμβάσεις στο Δήμο Πύλου – Νέστορος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην πρόσληψη συνολικά 21 ατόμων, με οκτάμηνες συμβάσεις, προχώρησε ο Δήμος Πύλου – Νέστορος, οι οποίοι ξεκίνησαν να απασχολούνται από την περασμένη Τρίτη 9 Οκτωβρίου και θα παραμείνουν εργαζόμενοι στον δήμο μέχρι και το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019.

Οι προσλήψεις έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος του υπουργείου Εργασίας που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο και έχει ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους της χώρας. Οι προσλήψεις αυτές έγιναν με βάση τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί μετά τη σχετική δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ, ο οποίος και θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές των συμβασιούχων.

Εν τω μεταξύ, μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2019 θα συνεχίσουν να εργάζονται στον Δήμο Πύλου – Νέστορος οι 18 εργάτες καθαριότητας που είχαν καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

Το δικαστήριο επισημαίνει στην απόφασή του ότι ο Δήμος Πύλου – Νέστορος υποχρεώνεται να απασχολεί τους 18 εργαζόμενους από τις 10 Οκτωβρίου φέτος μέχρι και τις 12 Φεβρουαρίου 2019, όταν και θα συζητηθεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που αυτοί είχαν καταθέσει.