Πρόταση για Μουσικό Γυμνάσιο στην Τριφυλία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο τελευταίο Δημοτικό συμβούλιο τέθηκε το θέμα της μεταβολής σχολικών μονάδων στην Τριφυλία, το Σώμα έκανε προτάσεις για καμία μεταβολή στα σχολεία της επικράτειας του Δήμου, προτείνοντας μάλιστα την επαναλειτουργία σχολείου στο Κοπανάκι και την λειτουργία Μουσικού Γυμνασίου.

Πιο αναλυτικά οι δημοτικοί σύμβουλοι ομόφωνα μετά από συζήτησαν προτείνουν”

-Καμία σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή-συγχώνευση-υποβιβασμός-κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020 για τις Σχολίκές Μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης.

-Καμία Σχολική μεταβολή για τα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια –Γενικά Λύκεια) Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το Σχολικό έτος 2019-2020.

ΠΡΟΤΕΙΝOYN μεταξύ άλλων :

-Την ίδρυση και λειτουργία Μουσικού Γυμνασίου στον Δήμο μας ως έχομε αιτηθεί και με το αριθ.16117/06-11-2018 έγγραφό μας προς την Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας που έχει ως κάτωθι:

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήσαμε στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, από τους μαθητές της Στ’ Τάξης, μετά την αποφοίτησή τους από το Δημοτικό Σχολείο, να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε Μουσικό Γυμνάσιο.Το ενδιαφέρον για μουσική παιδεία και σπουδές ενισχύεται και από το γεγονός ότι στο Δήμο λειτουργούν τρεις Φιλαρμονικές, επομένως δικαιολογημένα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για ενασχόληση των παιδιών με τη μουσική.

Μουσικό Γυμνάσιο, δυστυχώς, λειτουργεί μόνο στην Καλαμάτα για την κάλυψη των αναγκών του Νομού, αυτό όμως, λόγω μεγάλων αποστάσεων, λειτουργεί αποτρεπτικά για τους μαθητές της περιοχής μας (Κυπαρισσία, Φιλιατρά και Γαργαλιάνους). Είναι επιτακτική ανάγκη να ιδρυθεί και λειτουργήσει Μουσικό Γυμνάσιο για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.

Σας ενημερώνουμε επίσης πως ο Δήμος διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις για τη στέγαση και του Μουσικού Γυμνασίου και προτίθεται να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα.

Παρακαλούμε να υιοθετήσετε την πρότασή μας αυτή και να την στηρίξετε. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πλέον πληροφορία χρειαστείτε.

Η συζήτηση και οι τοποθετήσεις των Δημ. Συμβούλων καταγράφηκαν σε ηχητικό αρχείο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κ. Αντιδημάρχου, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση.

Με βάση την πρόταση που κατατέθηκε το Δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα πρότεινε:

-Καμία σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή-συγχώνευση-υποβιβασμός-κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020 για τις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης και όσον αφορά την Β/θμια Εκπαίδευση

-Την Επαναλειτουργία του Γυμνασίου Τ,Κ Κοπανακίου διότι υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών που μετακινούνται από την ΔΕ Αετού στο Γυμνάσιο Δωρίου που δικαιολογεί την επαναλειτουργία του, δεδομένου ότι υπάρχει και διδακτήριο.

-Την ίδρυση και λειτουργία Μουσικού Γυμνασίου στον Δήμο μας ως έχομε αιτηθεί και με το αριθ.16117/06-11-2018 έγγραφό μας προς την Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ