«Πόλη Φιλική και Ανθεκτική» το όραμα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για τα παραδοτέα της Α’ Φάσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021.

Στη διαβούλευση που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, επικεφαλής παρατάξεων και μέλη του Δ.Σ. Καλαμάτας, μέλη της Επιτροπής και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, καταθέτοντας ερωτήματα, προτάσεις και παρατηρήσεις. Όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του οριστικού ΣΒΑΚ. Το συντονισμό της συζήτησης είχε ο Αντιδήμαρχος Ν. Μπασακίδης. Ο Ανάδοχος μελετητής Στ. Ευσταθιάδης παρουσίασε τα αποτελέσματα της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και τις προτάσεις για μέτρα, υποδομές, παρεμβάσεις και πολιτικές, ώστε να ικανοποιείται το όραμα της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι στον ιστότοπο του ΣΒΑΚ Καλαμάτας (https://svak.kalamata.gr ), και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα “Διαβουλεύσεις”, έχουν αναρτηθεί όλα τα παραδοτέα της Α’ Φάσης (έκθεση, σχέδια, παραρτήματα, κ.λπ.). Οποιοσδήποτε το επιθυμεί μπορεί να καταθέτει τις προτάσεις του στη σχετική ενότητα.

Θ. Βασιλόπουλος: «Πόλη φιλική και ανθεκτική» το όραμα για το ΣΒΑΚ Καλαμάτας

Σε παρέμβασή του ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος -μεταξύ άλλων- ανέφερε:

«Το ΣΒΑΚ είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζεται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη και την ικανοποίηση των αναγκών όλων των κατοίκων σε σχέση με την βιώσιμη κινητικότητα.

Ο σκοπός του ΣΒΑΚ είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας στην Καλαμάτα και η παροχή υψηλής ποιότητας μεταφορών με έμφαση στο περπάτημα, το ποδήλατο και τη Δημόσια Συγκοινωνία.

Οι διαρκείς στόχοι του Δήμου Καλαμάτας για τη βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη (μείωση της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου, δημιουργία υποδομών για ευάλωτους χρήστες, λειτουργικό σύστημα μεταφορών και τροφοδοσίας) είναι σύμφωνοι με τις αρχές που έχουν διακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και περιλαμβάνονται στις μελέτες που κατά καιρούς έχουν εκπονηθεί, αλλά και στα τεύχη δημοπράτησης του ΣΒΑΚ.

Για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ έχει ήδη γίνει η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και οι εναλλακτικές προτάσεις, και όλα αυτά περιλαμβάνονται στο παραδοτέο της Α’ Φάσης, επί του οποίου γίνεται η διαβούλευση.

Το πιο σημαντικό όμως που περιλαμβάνεται στην Α’ Φάση είναι το όραμα που θα συνοδεύει την πόλη τα επόμενα 15-20 χρόνια, Στο όραμα αυτό κατέληξε η Ομάδα ΣΒΑΚ του Δήμου Καλαμάτας σε διαβούλευση με τον Ανάδοχο, αφού λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης. Το κοινό όραμα έχει κοινοποιηθεί στην κοινωνία μέσω της ιστοσελίδας. Δεν έχει αγκαλιαστεί, δεν έχει προωθεί τόσο πολύ ακόμα».

Ακολούθως ο Δήμαρχος ανέφερε ότι «η φράση – κλειδί που συνοψίζει το όραμα για το ΣΒΑΚ Καλαμάτας είναι “Πόλη Φιλική και Ανθεκτική”», επισημαίνοντας πως για να ικανοποιηθεί ένα τέτοιο όραμα, οι στρατηγικές προτεραιότητες θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες:

  • Ισορροπημένη συνύπαρξη όλων των μέσων μεταφοράς & Ανάπτυξη μορφών ήπιας μετακίνησης.
  • Ισότιμη προσβασιμότητα στο δημόσιο χώρο.
  • Βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
  • Βελτίωση συνθηκών στάθμευσης.
  • Αύξηση περιβαλλοντικής & οικονομικής αποδοτικότητας του οδικού δικτύου.

Κλείνοντας ο Θανάσης Βασιλόπουλος, αφού ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και τα μέλη της Επιτροπής, τόνισε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία, καθώς έτσι θα προκύψει ένα πιο ολοκληρωμένο και εφαρμόσιμο Σχέδιο Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας.