Πύλος: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 θα συζητήσει την ερχόμενη συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου- Νέστορος στην ερχόμενη συνεδρίαση του στις 11 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00.