Π.Ε. Μεσσηνίας: Συνάντηση για το αρδευτικό Αγίας Σωτήρας – Πανιπερίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με τον πρόεδρο της Προσωρινής Διοικούσας επιτροπής του κλειστού αρδευτικού Αγίας Σωτήρας κ. Κουλουμέντα Κωνσταντίνο και τον πρόεδρο της Κοινότητας Πανιπερίου κ. Χριστόπουλο Ανδρέα, συναντήθηκε σήμερα 12 Μαρτίου, στο γραφείο του ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κ. Στάθης Αναστασόπουλος, παρουσία και του Δ/ντή ΔΑΟΚ Μεσσηνίας κ. Κυριάκου Σκούλικα.

Συζήτησαν για τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα αρδευτικά δίκτυα της περιοχής Αγίας Σωτήρας και Πανιπερίου καθώς και τις δυνατότητες παρεμβάσεων για την συντήρηση και βελτίωση της λειτουργικότητάς τους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την τοποθέτηση στεγάστρου στην υπάρχουσα τετραθάλαμη δεξαμενή Αγ. Σωτήρας, διαστάσεων 26.00 Χ 24.00 μέτρων, για την οποία υπάρχει σχετική μελέτη, που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των απωλειών αρδευτικού ύδατος και στην αποτροπή ανάπτυξης υδρόβιων φυτών αποφεύγοντας έτσι φραγές στο αρδευτικό δίκτυο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι η Περιφέρεια στοχεύει στην ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής γι’ αυτό και αναλαμβάνει, σε επίπεδο νομού την συντήρηση και αναβάθμιση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων (αρδευτικά έργα, γεωτρήσεις κλπ.) αλλά και κατασκευή νέων εγγειοβελτιωτικών έργων.