Ρύθμιση των οφειλών προς το Δήμο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Μπούχαλης, μιλώντας προς τους δημοσιογράφους σήμερα Παρασκευή 9 Αυγούστου, αναφέρθηκε στη ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Καλαμάτας, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Τα στοιχεία που συνοπτικά παρέθεσε ο κ. Μπούχαλης, είναι τα εξής:

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
Τρόπος Εξόφλησης Απαλλαγές
Εξόφληση εφάπαξ – απαλλαγή 100% από τα πρόστιμα

– απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις

Εξόφληση σε 2 – 24 δόσεις – απαλλαγή 80% από τα πρόστιμα

– απαλλαγή 80% από τις προσαυξήσεις

Εξόφληση σε 25 – 48 δόσεις – απαλλαγή 70% από τα πρόστιμα

– απαλλαγή 70% από τις προσαυξήσεις

Εξόφληση σε 49 – 72 δόσεις – απαλλαγή 60% από τα πρόστιμα

– απαλλαγή 60% από τις προσαυξήσεις

Εξόφληση σε 73 – 100 δόσεις – απαλλαγή 50% από τα πρόστιμα

– απαλλαγή 50% από τις προσαυξήσεις

 

– Ενημερωτικά σημειώματα: έχουν εκτυπωθεί περίπου 33.000 ενημερωτικά σημειώματα προς τους οφειλέτες του Δήμου και αποστέλλονται σταδιακά.
 Επικοινωνία: καθημερινά επικοινωνούν με το Ταμείο του Δήμου (τηλ. 27213-60730, 27213- 60756, 27213-60736) πλέον των 150 πολιτών, στους οποίους έχουν σταλεί τα ενημερωτικά σημειώματα, προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τις οφειλές τους και τον τρόπο εξόφλησης.
– Υποβολή αιτήσεων ένταξης στη ρύθμιση: μέχρι 7/8/2019 έχουν υποβληθεί 1.040 αιτήσεις (697 για εφάπαξ καταβολή και 343 για ρύθμιση σε δόσεις) και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξής τους στη ρύθμιση.
– Ρυθμισμένες οφειλές: έχουν ρυθμιστεί οφειλές (κύρια οφειλή) ποσού 844.806,53 €. Με τη ρύθμιση η κύρια οφειλή έχει διαμορφωθεί σε 488.989,45 €, δηλαδή μειώθηκε κατά περίπου 42,12%. (η μείωση αφορά κυρίως σε πρόστιμα). Πλέον της μείωσης του 42,12 % της κύριας οφειλής υφίσταται διαγραφή ή μείωση των προσαυξήσεων (εφάπαξ καταβολή ή καταβολή σε δόσεις), με τις οποίες έχει επιβαρυνθεί η κύρια οφειλή από τη βεβαίωσή της μέχρι σήμερα. Οι προσαυξήσεις πολλές φορές ξεπερνούν το ποσό της κύριας οφειλής.
 Επισήμανση: η Οικονομική Υπηρεσία θα συνεχίσει τη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου για την είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών.

Έως τις 7/8/19 έχουν κατατεθεί 1.040 αιτήσεις ρύθμισης από τις οποίες οι 697 αφορούν εφάπαξ καταβολή ενώ οι 343 εξόφληση με δόσεις. Το συνολικό ποσό της κύριας οφειλής αγγίζει τις 884.839,63 και διαμορφώνεται στα 512.521,91 με τη ρύθμιση.