Σε δημοπρασία ο δρόμος Γαργαλιάνοι – Βάλτα και ανάπλαση στα Φιλιατρά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έτοιμα είναι τα τεύχη δημοπράτησης καθώς και η τεχνική μελέτη στην Τριφυλία καθώς σύντομα αναμένεται ξεκινήσει ένα έργο που έχει απασχολήσει το Δημοτικό συμβούλιο. Ήδη τρέχει η σχετική προκήρυξη για την δημοπρασία του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ – ΒΑΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ » Προϋπολογισμού : 400.000 Ευρώ σύμφωνα με την απόφαση που ανέβηκε στην Διαύγεια πρόσφατα.

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 21-11-2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 28-11-2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.30 π.μ . Αν δεν υπάρξουν ηλεκτρονικά ενστάσεις θα γίνει άμεσα η ανακήρυξη του αναδόχου.

Στο μεταξύ εγκρίθηκε απο το Δ.Σ του Πράσινου Ταμείου η χρηματοδότηση του έγου της “Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ανδρέα Φιλιατρών”.από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για το έτος 2018, στον Αξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018» με 25000 ευρώ συνολικού προυπολογισμού 95 000 ευρώ .

Γ.ΜΠΟΖΙΚΑΣ