Σε δημόσια διαβούλευση το «Προγραμματικό Σχέδιο (MASTERPLAN) λιμένα Καλαμάτας»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβιβάστηκε αρμοδίως προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Τμήμα Γ’, το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/121491/7646/17-12-2021 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Προγραμματικό Σχέδιο (MASTERPLAN) λιμένα Καλαμάτας» της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ: 2107573715), που ανήκει στην Υποκατηγορία Α1 της 3ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’).

  • Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20)»
  • Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης: από 24 – 12 – 2021 έως 04 – 02 – 2022
  • Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: από 24 – 12 – 2021 έως 04 – 02 – 2022
  • Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Τμήμα Γ’. Πληροφορίες: 210 6417956 κ.κ. Χρ. Δούμα & Α. Κουλίδης
  • Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου: Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας.

Ο εν λόγω φάκελος διαβιβάστηκε ακολούθως στο Δήμο Καλαμάτας προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του, μέσα από τα αρμόδια Συλλογικά Όργανα.

MARNET_MPE_LimenasKalamatas_NeoMasterplan_SummaryNonTechnical_ds_signed.pdf

MARNET_MPE_LimenasKalamatas_NeoMasterplan_Report_ds_signed