Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης χωριά σε Αρκαδία – Μεσσηνία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ - ΛΑΔΑ

Μετά από αίτημα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των περιοχών Αλαγονίας, Αρτεμσίας, Λαδά, Νέδουσας, Πηγών, Καρβελίου, Αγίου Πέτρου, Καστρίου, Βουρβούρων και Φαλαισίας, που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία άμεσα ανταποκρίθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Ταφύλης στο αίτημα του ώστε να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση οι επείγουσες εργασίες αποκατάστασης των βλαβών.

Ο Δήμος Καλαμάτας σε συνδυασμό με την εργολαβία έκτακτης παρέμβασης, ύψους 60.000 ευρώ, που είναι ενεργός στον Ταΰγετο, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση των υποδομών, επιδιώκοντας κρατική στήριξη ποσού 500.000 από την έκπτωση της εργολαβίας ασφαλτοστρώσεων με προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Επίσης, υπέβαλε αίτημα για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλης της περιφέρειάς του.

Αυτό θα διευκολύνει τις εργασίες αποκατάστασης των υποδομών του ορεινού όγκου, καθώς και εκείνων στον πεδινό τομέα όπου τα χωράφια κατακλύστηκαν από νερά και οι αγρότες ζημιώθηκαν σε επαγγελματικές υποδομές και εξοπλισμό.