Σε Οιχαλία, Τριφυλία και Πύλο η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση σύμφωνα με την οποία 114 δήμοι από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167), για την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση.

Το ΦΕΚ με την απόφαση για τους δήμους που θα εφαρμόσουν τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση το σχολικό έτος 2019-2020 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 3 Δήμους στην Μεσσηνία όπως είναι ο Δήμος Πύλου- Νέστορος, Οιχαλίας και φυσικά όπως ανάμεναν οι εκπαιδευτικοί της περιοχής στην Τριφυλία καθώς αποτελούσε πάγιο αίτημα του συλλόγου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά κυρίως των γονέων, παρά τις αντιρρήσεις που είχε θέσει αρχικά ο Δήμος.

Και η Τριφυλία λοιπόν περιλαμβάνεται στους δήμους που θα ισχύσει η δίχρονη υποχρεωτική φοίτηση στο Νηπιαγωγείο!!!!! Συνολικά άλλοι 113 Δήμοι θα εφαρμόσουν τη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2019-2020.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ