Σημεία υποστήριξης για εγγραφή στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμος Καλαμάτας για να εξυπηρετήσει ωφελούμενες που ενδιαφέρονται για τις δομές των δημοτικών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ, θα λειτουργήσει σημεία εξυπηρέτησης και παροχής βοήθειας στη διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραμμα  “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” έτους 2019-2020.
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις για εγγραφή στο πρόγραμμα ξεκίνησαν το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019, και οι ενδιαφερόμενες μητέρες μπορούν να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα της
(www.eetaa.gr), να ενημερωθούν για την πρόσκληση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις οδηγίες εγγραφής και να κάνουν αίτηση για τις ανωτέρω δομές. Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών με αποστολή του φακέλου αίτησης δικαιολογητικών είναι η 28η Ιουνίου 2019. Επισημαίνεται ότι, η είσοδος στο σύστημα υποβολής αιτήσεων γίνεται με διαπίστευση ΤΑΧΙSNET των ωφελουμένων μητέρων, ενώ ζητούνται και στοιχεία ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του
συζύγου.
Τα σημεία υποστήριξης του δήμου Καλαμάτας, είναι τα εξής:
Από Δευτέρα 10 Ιουνίου – Μέχρι 21 Ιουνίου :
Α. Στα ΚΔΑΠ 1ου Δ.Σ., 6ου Δ.Σ., 8ου Δ.Σ., 9ου Δ.Σ., 10ου Δ.Σ., 18ου Δ.Σ., 21ου Δ.Σ., Λαιΐκων, Θουριας, Αρφαρών : 17.00-19.00
Β. Στο ΚΕΠ -Παλαιό Δημαρχείο (είσοδος από Αριστομένους): 9.00-21.00.
Γ. Στο Δημαρχείο Καλαμάτας, Γραφείο 322 (Β’ Κτίριο, 2ος ορ.): 10.00-14.00 το πρωί.
Από 24 Ιουνίου – 28 Ιουνίου:
Α. Στα ΚΔΑΠ 1ου Δ.Σ., 6ου Δ.Σ., 8ου Δ.Σ., 9ου Δ.Σ., 10ου Δ.Σ., 18ου Δ.Σ., 21ου Δ.Σ., Λαιΐκων, Θουριας, Αρφαρών: 10.00-13.00
Β. Στο ΚΕΠ -Παλαιό Δημαρχείο (είσοδος από Αριστομένους): 9.00-21.00.
Γ. Στο Δημαρχείο Καλαμάτας, Γραφείο 322 (Β’ Κτίριο, 2ος ορ.): 10.00-14.00 το πρωί.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλ. 2721360779.