Στην Αναγέννηση με χρησιδάνειο το γήπεδο Δυτικής Παραλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παν Νίκας και ο εκπρόσωπος του αθλητικού σωματείου «Αναγέννηση Παραλίας» Βασίλειος Φωτεινάκης υπέγραψαν σήμερα, Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, σύμβαση χρησιδανείου για το γήπεδο των πρώην Σφαγείων, στη Δυτική Παραλία.
Το πλήρως αναβαθμισμένο γήπεδο, το οποίο διαθέτει πλαστικό τάπητα στον αγωνιστικό χώρο, παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος για 10 χρόνια στην Αναγέννηση και προτεραιότητα στις ώρες χρήσης θα έχει το σωματείο αυτό. Θα εξυπηρετούνται, όμως, κι άλλες ομάδες, της παραλιακής ζώνης κυρίως, γεγονός που θα αποφορτίσει το γήπεδο Παναγιώτης Μπαχράμης.
Επισημαίνεται πως στο γήπεδο πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης, με εγκατάσταση πλαστικού τάπητα στον αγωνιστικό χώρο και εκ βάθρων ανακαίνιση των λοιπών υποδομών. Η χρηματοδότηση προήλθε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και από Δημοτικούς Πόρους.