Στο ΣτΕ οι πρώτες προσφυγές για τον Κυπαρισσιακό κόλπο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κατατέθηκαν οι πρώτες προσφυγές κατά του Προεδρικού Διατάγματος που αφορά την αναστολή ανθρωπογενούς δραστηριότητας στον Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς Δήμοι και πολίτες εκτιμούν ότι ολόκληρες περιοχές τίθεται σε καθεστώς αναστολής υποθηκεύοντας το μέλλον των επόμενων γενιών.

Ήδη στο αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας κατατέθηκε η προσφυγή του Δήμου Τριφυλίας μαζί με πολίτες, ενώ ανάλογη προσφυγή έκανε ήδη και ο Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων από την γειτονική Ηλεία.

Στο σκεπτικό των ενστάσεων γίνεται σαφής αναφορά στο διαχωρισμό των ζωνών, τις τεχνικές προδιαγραφές που εμπεριέχουν δυσδιάκριτα σημεία ενώ γίνεται αναφορά στις αρχές της ισότητας και αναλογικότητας δεδομένου ότι η Πολιτεία αν ήθελε να αποφύγει τα πρόστιμα από την Ευρωπαική Ένωση, θα μπορούσε να εφαρμόσει το μοντέλο διαχείρισης που λειτουργεί ήδη στην Ζάκυνθο από την στιγμή μάλιστα που η θαλάσσια χελώνα δεν αποτελεί είδος υπό εξαφάνιση σύμφωνα με το Παγκόσμιο οργανισμό για την Φύση.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Να σημειωθεί ότι η Οικονομική επιτροπή μάλιστα όρισε δικηγόρο ο οποίος αμισθί ανέλαβε την κατάθεση της πρότασης αφού σύμφωνα με την απόφαση η επιτροπή προέβη«στον ορισμό του δικηγόρου κ. Αναγνωστόπουλου Αν. Παναγιώτη και την παροχή σε αυτόν ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας, για την άσκηση Αίτησης Ακύρωσης – Προσφυγής ενώπιον του ΣτΕ, προς ακύρωση του από 17-09-2018 Διατάγματος “Χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του ως ‘Περιοχή Προστασίας της Φύσης’, καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης» (ΦΕΚ 391/τ. Δ΄/03-10-2018), καθώς και του συνοδευτικού χάρτη αυτού που διορθώθηκε με το ΦΕΚ 414/τ. Δ΄/12-10-2018, προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου, αμισθί”.

Θα παρακολουθούμε από κοντά το θέμα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ