Στο EΣΠΑ η Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στα πλαίσια του EΣΠΑ  2014-2020, από τον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», εντάχθηκαν οι πράξεις : « Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών ,των παραλιών Μπούκας ,Ανάληψης ,Πεταλιδίου και Αγ.Ανδρέα», προϋπολογισμού 239.999,52 ευρώ και η « Αλλαγή Χρήσης Αποθήκης ΑΣΟ σε αμφιθέατρο 150 ατόμων,αίθουσα προβολών και Δημοτική Βιβλιοθήκη», προϋπολογισμού 1.919.000,00 ευρώ .

Σχετικά με τη χρήση των αποθηκών του ΑΣΟ  ,στις άμεσες προσεχείς ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία  σύνταξης των μελετών, το έργο να ξεκινήσει  ,να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί σύμφωνα με το σκοπό του ως πολυχώρος πολιτισμού .