Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συγκροτήθηκαν στις δημαιρεσίες τόσο η Οικονομική επιτροπή όσο και η Επιτροπή Ποιότητας ζωής με συμμετοχή μελών της αντιπολίτευσης, ενώ η Οικονομική επιτροπή ήδη συνεδρίασε εκτάκτως την Δευτέρα το μεσημέρι για την τροποποίηση προϋπολογισμού υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Στριμπάκου. Τα μέλη των επιτροπών είναι τα ακόλουθα:

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τριφυλίας

Τακτικά μέλη
Δημήτρης Στριμπάκος (Πλειοψηφία)
Γιώργος Ασημακόπουλος (Πλειοψηφία)
Αντώνης Βλάχος (Πλειοψηφία)
Νίκος Φρούσος (Πλειοψηφία)
Ιωάννης Μερκούρης (Μειοψηφία)
Μαρία Πανουσιοπούλου (Μειοψηφία)
Σταματία Αλεξοπούλου (Μειοψηφία)

Αναπληρωματικά μέλη
Χαράλαμπος Αυρηλιώνης (Πλειοψηφία)
Ιωάννης Κατσούλας (Μειοψηφία)
Θεόδωρος Αντωνόπουλος (Μειοψηφία)
Παναγιώτης Τσίγγανος (Μειοψηφία)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Τριφυλίας

Τακτικά μέλη

Νίκος Φρούσος (Πλειοψηφία)
Ιωάννης Κατσούλας (Μειοψηφία)
Μαρία Πανουσιοπούλου (Μειοψηφία)
Παναγιώτης Τσαφαράς (Μειοψηφία)

Αναπληρωματικά μέλη
Χαράλαμπος Αυρηλιώνης (Πλειοψηφία)
Ιωάννης Μερκούρης (Μειοψηφία)
Θεόδωρος Αντωνόπουλος (Μειοψηφία)
Παναγιώτης Τσίγγανος (Μειοψηφία)