Συμπόσιο με θέμα: «Έλεγχος των πολιτικών και διαφθορά στην Αρχαία Ελλάδα και σήμερα»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Αττικό Δίκαιο» σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (ΠΜΣ με κατεύθυνση: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία») διοργανώνουμε Συμπόσιο με θέμα: «Έλεγχος των πολιτικών και διαφθορά στην Αρχαία Ελλάδα και σήμερα», το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου στο Αμφιθέατρο «Ν. Πολίτης» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, στις 6:00 μ.μ. Θα μιλήσουν Καθηγητές της Ιστορίας του Δικαίου και της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας καθώς και ο Καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου κ. Α. Δημητρόπουλος.

Το Συμπόσιο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και την Περιφέρεια Πελοποννήσου και είναι ανοικτό σε όλους. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Ακολουθεί το πρόγραμμα και σύντομο βιογραφικό των ομιλητών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6:00-6:15         ΑΔΑΜ-ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας του Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο: «Έλεγχος των Αθηναίων αξιωματούχων και διαφθορά»

6:20-6:35         ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας & Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Ιονίου Πανεπιστημίου:

«Δεν δικαιούσθε δια να ομιλείτε: Η δοκιμασία ρητόρων-πολιτικών πριν την άσκηση των καθηκόντων».

6:40-6:45         ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, Επίκ. Καθ. Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: «Αδικήματα προδοσίας των πολιτικών: η Εισαγγελία στην Αθήνα του 4ου αι.».

6:50-7:05         ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ, Διευθυντής Ερευνών Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ), Ακαδημία Αθηνών:

«Θεσμικές προσαρμογές στην Αθήνα της ‘παρακμής’».

7:10-7:25         SCAFUROADELE, Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας, BrownUniversity, Providence, RhodeIsland: «Thewreathingofmagistrates» – «Η στεφάνωση των πολιτικών»

7:30-7:45         ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ομότιμος Καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου, Νομικής Σχολής, ΕΚΠΑ:

«Αρχαιοελληνικοί και σύγχρονοι θεσμοί δημοκρατικού ελέγχου».

7:45-8:00         ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Υπεύθυνη διοργάνωσης – Συντονίστρια: Ελένη Βολονάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας