Συνάντηση Αλειφέρη με τον πρόεδρο και μέλη του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων, που υπηρετούν στο Δήμο Καλαμάτας, πραγματοποίησε σήμερα η υποψήφια Δήμαρχος Καλαμάτας Ελένη Αλειφέρη.

Στη συνάντηση, που έγινε σε πολύ καλό κλίμα, η κυρία Αλειφέρη διευκρίνισε ότι θεωρεί τους υπαλλήλους συνεργάτες της αιρετής διοίκησης και ισότιμο βασικό πυλώνα επιτυχίας στο έργο του Δήμου, καθότι η διοικητική δομή αποτελεί τον εκτελεστικό μοχλό. Η αντιμετώπιση των υπαλλήλων, τόνισε, πρέπει να διαθέτει τα στοιχεία αξιοκρατίας, δίκαιης αντιμετώπισης,  αναγνώρισης και σεβασμού της προσωπικότητας του καθενός,  κατανόησης και αλληλεγγύης. Αυτά συντελούν ώστε να  επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα στην παραγωγή έργου καθώς ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ακόμη, συζητήθηκαν θεσμικά θέματα, ειδικότερα ζητήματα και  προβλήματα που απασχολούν τους υπαλλήλους όπως, η έλλειψη προσωπικού, ενώ κατατέθηκαν και κάποιες προτάσεις.

Από τη συζήτηση προέκυψε η ανάγκη ορθολογικότερης αναδιάρθρωσης του Οργανισμού του Δήμου και κατανομής του προσωπικού του.