Συνάντηση Παν. Νίκα με το Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνάντηση είχε σήμερα το πρωί στις 11.00 ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας με το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου (τώρα λέγεται Συντονιστής) Νικόλαο Παπαθεοδώρου, παρουσία στελεχών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Δήμου Καλαμάτας.

Αντικείμενα της συζήτησης ήσαν:

  • Η επισκευή του δρόμου Θουρία-Άμφεια που είναι υποχρέωση του ΜΟΡΕΑ και από την περιβαλλοντική μελέτη υποχρεωμένη να δώσει τη σχετική εντολή είναι η Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο Δήμαρχος ζήτησε από το Γενικό Γραμματέα να προωθήσει τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε ο ΜΟΡΕΑΣ να επισκευάσει το συγκεκριμένο δρόμο.
  •  Η ολοκλήρωση των εργασιών στο ρέμα Αγίων Θεοδώρων στη Θουρία
  •  Θέματα που έχουν σχέση με τα κυκλοφοριακά ζητήματα της πόλης αφού απαιτούνται από την Αποκεντρωμένη πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες και δεν υπάρχει ο αναγκαίος αριθμός των υπαλλήλων να τις υποστηρίξει.

Επίσης ο Δήμαρχος συναντήθηκε με τη Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Γεωργία Πατακιάρα και συζήτησαν για θέματα που αφορούν στο Δήμο Καλαμάτας (νομιμότητα αποφάσεων και διάφορες άλλες διοικητικές ενέργειες).

Το συμπέρασμα της συζήτησης είναι ότι υπάρχει κατανόηση και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να επιλυθούν τα θέματα τα οποία τέθηκαν από το Δήμο και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.