Συνάντηση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, θέμα ημερών η εκταμίευση πιστώσεων για τα έργα του ΠΔΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Θέμα ημερών αποτελεί η εκταμίευση προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου των πιστώσεων για αποπληρωμή έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Την πιο πάνω διαβεβαίωση δήλωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας ότι του έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, με τον οποίον ο περιφερειάρχης συναντήθηκε στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 9 Αυγούστου για να του θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα.

Οπως είναι γνωστό, η Περιφέρεια Πελοποννήσου διεκδικεί συνολικά περί τα 15 εκ ευρώ, προκειμένου να αποπληρώσει έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς τον τελευταίο καιρό έχουν προκύψει από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών καθυστερήσεις στη ροή των πιστώσεων για τα εν λόγω έργα.

Επιπλέον, ο περιφερειάρχης Π. Νίκας ενημερώθηκε από τον Ν. Παπαθανάση ότι σε καλή πορεία βρίσκονται και τα υπόλοιπα δύο ζητήματα που ο περιφερειάρχης έθεσε σήμερα στον αναπληρωτή υπουργό και τα οποία αφορούν, αφ’ ενός στην ένταξη στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης του οδικού άξονα από τη Μεγαλόπολη προς την Αρχαία Ολυμπία και αφ’ ετέρου στο θέμα της δρομολόγησης δημιουργίας στη Μεγαλόπολη ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου 2.000 στρεμμάτων, το ενεργειακό κέρδος από το οποίο θα μπορούσε να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες των ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.