Συνέχιση λειτουργίας κοινωνικών δομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εντάχθηκαν στο ΠΕΠ 2021 – 2027 με απόφαση του περιφερειάρχη Π. Νίκα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνέχιση της λειτουργίας 4 κοινωνικών δομών σε διάφορες Π.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021 – 2027 με σχετικές ισάριθμες αποφάσεις που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Ειδικότερα, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας υπέγραψε την ένταξη στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021 – 2027 των πράξεων:

α) Συνέχιση λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Τρίπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έµφυλης βίας ή/και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών. Η πράξη έχει προϋπολογισμό 259.650 ευρώ.

β) Συνέχιση της δράσης του Κέντρου Κοινότητας και της Κινητής Μονάδας στον Δήμο Ναυπλιέων, µε περιοχή ευθύνης την Π.Ε. Αργολίδας. Η πράξη έχει προϋπολογισμό 785.497,50 ευρώ.

γ) Συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας και της Κινητής Μονάδας καθώς και λειτουργία παραρτήματος Ρομά και ΚΕΜ στον Δήμο Κορινθίων, με περιοχή ευθύνης την Π.Ε. Κορινθίας. Η πράξη, με προϋπολογισμό 759.645 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

δ) Συνέχιση του δικτύου δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και συγκεκριµένα του Πολυδύναμου Κέντρου στην Τρίπολη και της Κινητής του Μονάδας. Η πράξη έχει προϋπολογισμό 323.215,82 ευρώ και αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας του δικτύου δομών και υπηρεσιών.

Οι πιο πάνω τέσσερις πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).