Συνεδρίασε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 7 Ιουλίου, στην Τρίπολη, υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, το Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

Μεταξύ άλλων, το σώμα ενέκρινε τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΠΤΑ, στο πλαίσιο της οποίας πίστωση 100.000 ευρώ προορίζεται για την εκπόνηση από την Περιφέρεια μελετών δημιουργίας υδατοδρομίων σε περιοχές της.