Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης (Παρασκευή 28/12)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεδριάζει την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου & ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού».

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου :Εργασίες Διαμόρφωσης χώρου Βρεφικού τμήματος στον Δ΄ παιδικό σταθμό
  2. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων Ενεχυρίασης Απαιτήσεων και Μεσεγγύησης για την εξασφάλιση υλοποίησης της Σύμβασης (εφεξής ΣΠΥ): «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Μεσσήνης»
  1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της παροχής υπηρεσιών «ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μεσσήνης»

ΘΕΜΑΤΑ: ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

  1. Έγκριση του Σχεδίου Τριμερούς Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018.

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  1. Έγκριση Πρακτικού  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Παραχώρηση χώρων
  2. Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών