Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τετάρτη 28/11

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» την 28η Νοεμβρίου  2018 ημέρα  Τετάρτη  & ώρα 19:00,  όπου θα γίνει η 26η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  • Έγκριση του σχεδίου του Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Μεσσήνης  με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Μεσσήνης»
  •  Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 098, Α/Α ΟΠΣ: 2658, του Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Μεσσήνης»,
  • Συμμετοχή του Δήμου Μεσσήνης στην 5η Διεθνή Τουριστική Έκθεση «Athens International Tourism Expo», στην Αθήνα, από 7 έως 9 Δεκεμβρίου 2018

ΘΕΜΑΤΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  • Τροποποίηση απόφασης 364/2018 περί προγραμματισμού πολιτιστικών εκδηλώσεων 2018.
  • Έγκριση εκδηλώσεων

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  • Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος – Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018
  • Έγκριση Πρωτοκόλλων προσωρινής – οριστικής παραλαβής