Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην 61η/2017 συνεδρίασή της συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και έλαβε αποφάσεις επί διαφόρων ζητημάτων, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι τα εξής:

ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
6ο ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

epilogi37 Medium

Εγκρίθηκε η κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την τεχνική κάλυψη των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 6ου Καλαματιανού Καρναβαλιού και των Αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 35.000 ευρώ με το ΦΠΑ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κατακυρώθηκε η προμήθεια υπολογιστών και λογισμικού, στο πλαίσιο διαγωνισμού με προϋπολογισμό 50.058,80 ευρώ με το ΦΠΑ, στην εταιρεία HIPAC AEBE, όσον αφορά σε 41 υπολογιστές και 40 σουΐτες λογισμικού. Θα ακολουθήσει επαναληπτικός διαγωνισμός για είδη, σχετικά με τα οποία δεν κατατέθηκε προσφορά (οθόνες, σκληροί δίσκοι κ.λπ.).