Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» την 24η Οκτωβρίου  2018 ημέρα  Τετάρτη  & ώρα 18:30,  όπου θα γίνει η 23η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 102/2018 απόφαση Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής εμποροπανήγυρης Μεσσήνης
 2. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αναψυκτηρίου) Τ.Κ. Λυκοτράφου Δήμου Μεσσήνης
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού

 ΘΕΜΑΤΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Μεσσήνης
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Μεσσήνης, μηνός Ιουλίου 2018
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Ανδρούσας, μηνός Ιουλίου 2018
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών-διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Μεσσήνης
 2. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Μεσσήνης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο :«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ.
 1. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
 2. Έγκριση πρόσθετων εργασιών στο έργο «Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Μεσσήνης»
 3. Πληρωμή τιμολογίου για την προμήθεια του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Καλαμακίου για δημιουργία χώρου Πολιτισμού Β Ειδικός Προϋπολογισμός: Λοιπός εξοπλισμός
 1. Έγκριση δαπάνης τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Διοδίων από την ΔΕΔΔΗΕ.
 1. Έγκριση δαπάνης για την παραλλαγή του δικτύου (μετατόπιση στύλου Χ.Τ. του Υ/Σ-2) στην Τ.Κ. Αρχαίας Μεσσήνης  από την ΔΕΔΔΗΕ.
 1. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση Δημοτικού Κτιρίου της Τ.Κ. Αδριανής  από την ΔΕΔΔΗΕ.
 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-προϋπολογισμού