Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 01 – 08 – 2017 ημέρα Τρίτη & ώρα 19:00 όπου θα γίνει η 15η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1

Πρόταση στο Υπουργείο Ανάπτυξης για ένταξη κατασκευής έργων με τη διαδικασία ΣΔΙΤ

2

Κατάπτωση εγγύησης υπέρ Δήμου

3

Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών

4

Έγκριση της συμμετοχή του Δήμου Μεσσήνης στην έκθεση TourNatur 2017 στη Γερμανία -ψήφιση πίστωσης

5

Έγκριση υλοποίησης της δράσης «Ημέρες Ευεξίας στο Δήμο Μεσσήνης και ψήφιση πιστώσεων»

6

Παραχώρηση χρήσης Αθλητικών Δημοτικών χώρων

7

Υλοποίηση 7ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου δράματος Αρχαία Μεσσήνης 2018

8

Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων πολιτιστικό καλοκαίρι 2017.

9

Έγκριση εκδήλωσης 03/08/2017 στη ΔΚ Μεσσήνης

10

Έγκριση εκδήλωσης 05-06/08/2017 στη ΔΚ Μεσσήνης

11

Έγκριση εκδήλωσης 05/08/2017 , εγκαίνια κτηρίου στέγασης υπηρεσιών Δ. Μεσσήνης (πρώην Ειρηνοδικείο)

12

Έγκριση εκδήλωσης 07/08/2017, συναυλία Young Masters Orchestra υπό το Φως της Πανσελήνου στο Θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης.

13

Έγκριση εκδήλωσης 09/08/2017 στη ΔΚ Μεσσήνης

14

Έγκριση εκδήλωσης 11/08/2017 στη  ΔΚ Μεσσήνης

15

Έγκριση εκδήλωσης 12/08/2017 « 3ος γύρος Κοντοβουνίων»  

16

Έγκριση εκδήλωσης 17-18/08/2017 «16η Γιορτή Σύκου » στο Πολύλοφο

17

Ονομασία πλατείας στον Άγιο Ανδρέα της Τ.Κ. Λογγά της Δ.Ε. Αίπειας του Δήμου Μεσσήνης

18

Ονομασία οδών της Τ.Κ. Πεταλιδίου της Δ.Ε. Πεταλιδίου του δήμου Μεσσήνης

19

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επούλωση Λάκκων Οδοστρωμάτων Έτους 2013»

20

Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΘΩΜΗΣ».

21

Τροποποίηση – τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού χρήσεως 2017

22

Δωρεάν παραχώρηση Δημοτικών Χώρων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ