Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεδριάζει την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης με δύο συνεδριάσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση Τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2019

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης.
  2. Έγκριση Έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το Α΄ εξάμηνο 2018

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα αγοράς από τον Δήμο Μεσσήνης οικοπέδου για την κατασκευή πλατείας στην Τ.Κ. Στρεφίου.
  2. Συζήτηση επί αιτήματος συλλόγου με την επωνυμία Λέσχη Ντραγκστερ Οδηγών Ελλάδος «ΛΕ.Ν.Ο.Ε»
  3. Έγκριση Τελών παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
  4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018
  5. Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών
Η Έγκριση προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Μεσσήνης για το οικονομικό έτος 2019 είναι το θέμα συζήτησης της επόμενης συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα.