Συνεδριάζει την Δευτέρα 25/02 το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεδριάζει την Δευτέρα 25-02-2019 & ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεσσήνης στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΌ ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ ΠΡΟΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Α’ ΦΑΣΗ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ)» 
 1. Οριστικοποίηση της με αρ. πρωτ. 21562/24-12-2018 απόφασης έκπτωσης του Δ/ντη Τ.Υ. του Δ. Μεσσήνης κατά της εταιρίας «ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΤΕ» από το έργο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Άγιο Παύλο προς Τοπικές Κοινότητες και Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, Β’ Φάση (A’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)». 
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της με αριθμ. πρωτ. 21602/13-09-2017 Σύμβασης για την Προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»
 1. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού χρήσεως 2019

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 1. Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου :  Εξωραϊστικός Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέων Εύας – Καλαμαρά « Ο Αριστοτέλης ».
 2. Έγκριση εκδήλωσης Εθνικής Εορτής 25ης Μαρτίου.
 3. Προγραμματισμός και έγκριση εκδηλώσεων Τ.Κ. Αβραμιού.
 4. Προγραμματισμός και έγκριση εκδηλώσεων Τ.Κ. Μαυρομματίου
 5. Έγκριση της 1/2019 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας «Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών του Δήμου Μεσσήνης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπ΄ αριθμ.  78021/18  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών»
 6. Έγκριση επιπλέον Υπηρεσιών για τους Δημότες μας από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία του Δήμου (ΚΕΠ Υγείας).
 7. Παραχώρηση δημοτικών χώρων 

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 1. Αποδοχή δωρεάς πυροσβεστικού οχήματος

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Απευθείας αγορά ακινήτου για την δημιουργία πλατείας στην Τ.Κ. Στρεφίου, Δ.Ε Αριστομένους Δήμου Μεσσήνης
 2. Συγκρότηση επιτροπών βάσει του Ν.4412/2016
 3. Ορισμός –Συγκρότηση επιτροπής εμποροπανήγυρης Μεσσήνης
 4. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου
 5. Τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσεως 2019
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών