Συνεδριάζει την Τετάρτη 16 Μαΐου το Δ.Σ. Δήμου Μεσσήνης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεδριάζει την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 & ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συζήτηση – ενημέρωση για το πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

 1. Έγκριση της με αριθμ. 36/2018 απόφασης της ΔΕΥΑΜ με θέμα: «Έγκριση νέου κανονισμού άρδευσης»
 2. Έγκριση της με αριθμ. 43/2018 απόφασης της ΔΕΥΑΜ με θέμα : «Έγκριση  ποσών κανονισμού άρδευσης»

ΘΕΜΑΤΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 1. Έγκριση εκδήλωσης Τ.Κ. Πιπερίτσας με χρήση πολιτιστικού τέλους – έγκριση δαπάνης.
 2. Έγκριση εκδήλωσης Βαλύρεια 2018 – έγκριση δαπάνης
 3. Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ 17/2018 περί προγραμματισμού αθλητικών εκδηλώσεων 2018.
 4. Απολογισμός 7ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, Αρχαία Μεσσήνη 2018.
 5. Τροποποίηση απόφασης 16/2018 περί προγραμματισμού πολιτιστικών εκδηλώσεων 2018.
 6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μεσσήνης στην διοργάνωση εκδήλωσης TUNED CITY ΣΤΗΝ Αρχαία Μεσσήνη 1-3 Ιουνίου 2018 – έγκριση δαπανών.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 1. Έγκριση απόσυρσης (άρσης) από την κυκλοφορία  αυτοκινήτων του Δήμου Μεσσήνης
 2. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Οδικό δίκτυο Δροσιά-Κουρτάκι-Βλάση-Αγ. Απόστολοι»
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή υδατοδεξαμενών ΔΔ Ανδρούσας ΑΜ 103/2008»

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» ΟΜΑΔΕΣ 8 και 9.
 2. Διαγραφή βεβαιωμένων  τροφείων
 3. Συγκρότηση επιτροπής καταγραφής ακίνητης σχολικής περιουσίας
 4. Παραχωρήσεις Χώρων