Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεδριάζει την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018  & ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Σύσταση επιτροπής άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/2006.
 2. Εκμίσθωση κυλικείων Εθνικού Σταδίου και κλειστού Γυμναστηρίου Μεσσήνης
 3. Καθορισμός θέσεων περιπτέρων

 ΘΕΜΑΤΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 1. Τροποποίηση της 350/2018 απόφασης ΔΣ { Προγραμματισμός Πρόσληψης ατόμων ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2018 – 2019»}.
 2. Τροποποίηση της 351/2018 απόφασης ΔΣ { «Κατάρτιση όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π.), στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2018 – 2019. »}
 3. Τροποποίηση της 354/2018 απόφασης ΔΣ περί προγραμματισμού πολιτιστικών εκδηλώσεων 2018.
 4. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης»
 6. Παραχώρηση αθλητικών χώρων

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης
 2. Έγκριση 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου : «ανακαίνιση παλαιού δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Αδριανής για δημιουργία χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων»