Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στις 26 Απριλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε στην 6η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση των στοιχείων του ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της 30/04/2015, της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.
 • Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις μεγάλες πλημμύρες στη Λακωνία της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.
 • Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2017 – 2026 του ΑΔΜΗΕ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
 • Έγκριση 10ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600003. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
 • Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Αρκαδίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
 • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της «Πελοπόννησος Α.Ε.» Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρίας Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση του έργου: «Συμβουλευτική Υποστήριξη της Π.Ε. Κορινθίας στην ωρίμανση μελετών στα πλαίσια ένταξης έργων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τρίπολης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση του δρόμου από Ε.Ο. Τρίπολης – Βυτίνας προς Καρδαρά – Χιονοδρομικό Κέντρο Οστρακίνας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Γορτυνίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου: Συντήρηση του επαρχιακού δρόμου Κοντοβάζαινα–Βάχλια–Δήμητρα και δρόμων που συμβάλουν. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου: Άρση καταπτώσεων και προστασία πρανών στην περιοχή Τυρού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου: Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων εντός οικιστικής ζώνης ΤΚ Ακόβου του Δήμου Μεγαλόπολης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ, για την πράξη «Άργος – Μυκήναι: Διεθνής Τόπος». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Άργους – Μυκηνών, για το έργο: Προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας WC για την κάλυψη αναγκών του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Άργους – Μυκηνών, για το έργο: Προμήθεια τέντας για την κάλυψη αναγκών του Ειδικού Σχολείου Άργους. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Επιδαύρου, για το έργο: Βελτίωση – διαμόρφωση αίθουσας Γυμνασίου – Λυκείου Λυγουριού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ναυπλιέων, για το έργο: Βελτίωση – διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
 • Έγκριση πρακτικού για την αναθεώρηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση οριστικής μελέτης, μελέτη εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου Μουσείο Σκευοφυλάκιο Ιεράς Μονής Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.
 • Έγκριση ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς Λαγκαδίων Δήμου Γορτυνίας, με συνολικό αριθμό θέσεων και ακριβή τόπου λειτουργίας της. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
 • Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για την ΠΕ Αργολίδας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
 • Γνωμοδότηση σχετικά με την τροποποίηση τω ορίων της υφιστάμενης δημόσιας λατομικής περιοχής στη θέση «Ανάσκελα» της ΤΚ Αγ. Δημητρίου Ζάρακα, της ΔΕ Νιάτων του Δήμου Ευρώτα ΠΕ Λακωνίας. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αδαμαντία Τζανετέα.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ, για την πράξη «Συμβουλευτική υποστήριξη στην ωρίμανση και ολοκλήρωση μελετών της ΠΕ Αρκαδίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και της Πελοπόννησος Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. για την πράξη «Συμβουλευτική Υποστήριξη στην ωρίμανση παρεμβάσεων των έργων ‘Παραλογγοί – Τριπόταμα’ και ‘Περιμετρικής οδού Λάδωνα’». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.