Συνεπής και φερέγγυος οικονομικά ο Δήμος Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Θετική είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τα οικονομικά του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης. Ο Δήμος είναι συνεπής και φερέγγυος ως προς τις οικονομικές υποχρεώσεις του, κάτι στο οποίο βοηθά η χρηστή διαχείριση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού 2021, έως 30 Δεκεμβρίου, ο προϋπολογισμός έχει διαμορφωθεί στα 88.008.931,42€ από τα 70.027.739,10€ (αρχικός προϋπολογισμός). Η αύξηση αυτή, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, είναι αποτέλεσμα του σχεδιασμού και των διεκδικήσεων του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, καθώς εξασφαλίστηκαν νέες χρηματοδοτήσεις και εντάξεις έργων. Το χρηματικό υπόλοιπο ανέρχεται περίπου στα 15 εκατ. €.

Ο Αντιδήμαρχος, επίσης, εστίασε στον τομέα της εξυπηρέτησης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών, σε μια περίοδο με ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω της πανδημίας. Ο Δήμος εκπληρώνει σε σύντομο χρόνο τις υποχρεώσεις του προς προμηθευτές, εργολάβους κ.λπ., ενισχύοντας την τοπική αγορά. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, έως και τις 30 Δεκεμβρίου έχει καταβληθεί σε πληρωμές προς τρίτους ποσό της τάξεως των 4.084.238,65, με την εκτίμηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, ότι θα αγγίξει το ποσό αυτό στο κλείσιμο του έτους τα 4,5 εκατ. €. Συνολικά από την αρχή του έτους, έχουν γίνει πληρωμές που ξεπερνούν τα 34 εκατ. €.

Ελάχιστες είναι οι εκκρεμότητες των παραστατικών που δεν έχουν ενταλματοποιηθεί, με την Υπηρεσία να έχει διαχειριστεί κατά τη διάρκεια του έτους εκατοντάδες καταχωρημένα παραστατικά.