Συντηρήσεις και επισκευές 800.000 ευρώ στα σχολικά κτήρια του Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας δαπανά κάθε χρόνο, πέραν της κρατικής χρηματοδότησης, μεγάλα ποσά από Δημοτικούς Πόρους και απασχολεί καθημερινά το μεγαλύτερο μέρος του εργατοτεχνικού προσωπικού που διαθέτει.
Στην παρούσα φάση, ο Δήμος Καλαμάτας εκτελεί ή προγραμματίζει προς άμεση εκτέλεση τις εξής εργολαβίες συντήρησης και επισκευών, συνολικής αξίας άνω των 800.000 ευρώ:

Α) Χρωματισμοί σχολείων (εργολάβος Σιώρης Λεωνίδας) με σύμβαση ποσού 33.150 €. Το έργο πρόκειται να ξεκινήσει περί το Πάσχα (λόγω καιρικών συνθηκών) και ο ανάδοχος πρόκειται να προβεί σε εργασίες στα εξής σχολεία:
1. 2ο-3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας
2. 3ο Λύκειο Καλαμάτας
3. Συγκρότημα Τεχνικού Λυκείου Καλαμάτας

Β) Εργολαβία «Εργασίες υγιεινής και ασφάλειας (2017) (Εργολάβος: εταιρεία Pdl) και σύμβαση ύψους 66.946,04 €. Η εργολαβία βρίσκεται σε εξέλιξη, καλύπτοντας τις παρακάτω ανάγκες:
1. Αντικατάσταση 60 λεκανών W.C. στα Σχολεία 2ο, 3ο, 9ο, 14ο, 24ο, Αρφαρά
2. Αντικατάσταση πλαστικών δαπέδων 11ου – 12ου Νηπιαγωγείου και Νηπιαγωγείου Άριος
3. Ολοκλήρωση περίφραξης ΒΑ πλευράς 26ου Νηπιαγωγείου
4. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 6ου Νηπιαγωγείου
5. Επισκευή δαπέδων και κουφωμάτων Δημοτικού Σχολείου Λαιΐκων
6. Επισκευή Β.Α. πλευράς 7ου Δημοτικού Σχολείου και μόνωσή του
7. Επισκευές μαρμάρων σκάλας εισόδου –κερκίδας, στεγάστρου κ.λπ. 2ου Δ.Σ.
8. Κατασκευή αποθήκης Νηπιαγωγείου Αρφαρών
9. Κατασκευή κιγκλιδωμάτων ισογείου 3ου Δ.Σ.
10. Κατασκευή σταμπωτού δαπέδου 11ου Νηπιαγωγείου
11. Διαμόρφωση αίθουσας Χημείου 6ου Γυμνασίου
12. Αντικατάσταση 130 φωτιστικών σε διάφορα σχολεία.

Γ) Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών θέρμανσης στα εξής σχολεία:
1. Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων συγκροτήματος πρώην Πολυκλαδικού (34 τεμάχια) – Τεχνικού Λυκείου (4 τεμάχια), Νηπιαγωγείου Αρφαρών (14 τεμάχια) και σε διάφορα άλλα σχολεία, όπου προκύπτει ανάγκη
2. Αντικατάσταση καυστήρα 5ου Δ.Σ. και αλλαγή θέσης λέβητα
3. Αντικατάσταση δοχείων διαστολής αυτομάτου πληρώσεως – βαλβίδων ασφαλείας σε διάφορα σχολεία.

Δ) Εργολαβία «Εργασίες υγιεινής και ασφάλειας (2018)». Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη ποσού 176.948,60 € και είναι στη διαδικασία δημοπράτησης. Η μελέτη αυτή προβλέπει:

Νηπιαγωγεία
• Αντικατάσταση φωτιστικών σε όλα τα προκάτ παλιά νηπιαγωγεία με φωτιστικά νέου τύπου LED
• Επισκευή περίφραξης 12ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας
• Επισκευές κεραμοσκεπών λεβητοστασίων των παραπάνω παλιών νηπιαγωγείων
• Άλλες μικροεπεμβάσεις (χρωματισμοί, κλπ)
Δημοτικά Σχολεία
• Επισκευή κιγκλιδωμάτων και όψεων 3ου Δημοτικού Σχολείου
• Αντικατάσταση μέρους φωτιστικών 4ου Δημοτικού Σχολείου
• Αντικατάσταση φωταγωγών, επιχρισμάτων και χρωματισμοί 5ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας
• Επισκευές μερικών όψεων και μικροεπεμβάσεις στον αύλειο χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου
• Μικροεπεμβάσεις και μονώσεις στο 7ο Δημοτικό Σχολείο
• Επισκευές όψεων στο 9ο Δημοτικό Σχολείο
• Μερική αντικατάσταση φωτιστικών και χρωματισμοί στο 14ο Δημοτικό Σχολείο
• Επισκευές όψεων και αρμολογήματα στο Δημοτικό Σχολείο Σπερχογείας
• Μικροεπεμβάσεις στα δημοτικά σχολεία Άριος, Πλατέος και Αρφαρών

Γυμνάσια – Λύκεια
• Μερική επισκευή όψεων 1ου Γυμνασίου

Ε) Εργολαβία «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»,προϋπολογισμού μελέτης ποσού 520.000 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» του Υπουργείου Εσωτερικών και ίδιους πόρους (399.200 «Φιλόδημος» + 120.000 Δημοτικός Προϋπολογισμός). Η μελέτη αυτή υποβάλλεται αυτές τις μέρες στο ΥΠ. ΕΣ για ένταξη και περιλαμβάνει:

Νηπιαγωγεία
• Αντικατάσταση – επισκευή στεγών Νηπιαγωγείων
• Αντικατάσταση δαπέδου Νηπιαγωγείου Αρφαρών
• Επισκευή – αντικατάσταση κουφωμάτων σε διάφορα Νηπιαγωγεία (10ο Νηπιαγωγείο, Νηπιαγωγείο Αρφαρών κ.λπ.)
• Άλλες μικροεπεμβάσεις (χρωματισμοί, επισκευές όψεων κ.λπ.)

Δημοτικά Σχολεία
• Αντικατάσταση ορισμένων σιδηρών κουφωμάτων 2ου, 3ου, 5ουκαι 17ου Δημοτικών Σχολείων Καλαμάτας, Αρφαρών, Σπερχογείας και Θουρίας
• Αποκατάσταση όψεων και χρωματισμοί 4ου , 5ου και 12ου Δημοτικών Σχολείων
• Επισκευή όψεων και κεραμοσκεπών των Δημοτικών Σχολείων: 18ου, Άριος και Πλατέος

Γυμνάσια – Λύκεια

polykladiko

• Ολοκλήρωση εργασιών αθλητικού χώρου 2ου και 3ου Γυμνασίου (πλαστικοποίηση δαπέδου δύο γηπέδων μπάσκετ και ενός βόλεϊ, επισκευή περίφραξης και προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδου 5×5)
• Ολοκλήρωση ανακατασκευών όψεων, χρωματισμοί αυτών, ανακατασκευή δέκα WC, ανακατασκευή ΝΑ περίφραξης και επισκευή μονώσεων στο συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου
• Επισκευή όψεων και χρωματισμοί στο Γυμνάσιο – Λύκειο Θουρίας
• Επισκευή – ανακατασκευή περίφραξης και ολοκλήρωση ανακατασκευών όψεων στο συγκρότημα του πρώην Τεχνικού Λυκείου
• Αντικατάσταση ορισμένων σιδηρών και ξύλινων κουφωμάτων Γυμνασίου Αρφαρών
• Θα γίνει άρση επικινδυνότητας – επισκευή των εξωτερικών όψεων, χρωματισμοί και επισκευή της υγρομόνωσης του κτηρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (οδός Θουκυδίδου)
• Επίσης, θα κατασκευαστούν ράμπες πρόσβασης ΑΜΕΑ, κατά προτεραιότητα σε σχολεία όπου φοιτούν μαθητές με κινητικά προβλήματα
• Αντικατάσταση παλιών φωτιστικών με νέα φωτιστικά LED. Η αντικατάσταση των φωτιστικών και των προβολέων θα γίνει με αξιολόγηση των αναγκών κάθε σχολείου από την Υπηρεσία.

Στ) Εργολαβία «Πλαστικοποίηση αθλητικών χώρων 2017». Ανάδοχος: Γεννάτος Θεοφάνης, ποσό σύμβασης: 21.483,00 €

Θα πλαστικοποιηθούν:
1. 1o, 10o, 11o Δ.Σ.
2. 4ο – 6ο Γυμνάσιο – Γυμνάσιο Παραλίας – 3ο Λύκειο – Πολυκλαδικό – Γραμμογράφηση στίβου 2ου – 3ου Γυμνασίου
Το έργο θα γίνει στις διακοπές του Πάσχα κι αν ο καιρός το επιτρέψει.

Προηγούμενη εργολαβία σχετική 2016/2017. Ανάδοχος Ιάσων Γκαζιάνης. Θα υλοποιηθούν πλαστικοποιήσεις στα γήπεδα 13ου Δ.Σ., 2ου Γυμνασίου.

Τέλος, όπως κάθε χρόνο, με ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες καλύπτονται οι τακτικές συντηρήσεις που αφορούν στη θέρμανση, κλιματισμό, ανελκυστήρες, μονώσεις και πυροσβεστήρες των σχολείων, καθώς και οι καθαρισμοί από αυτοφυή βλάστηση κ.λπ.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι ο Δήμος Καλαμάτας γνωστοποιεί τις παρεμβάσεις αυτές στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε όλα τα Σχολεία, ζητώντας πληροφόρηση για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, ώστε να αντιμετωπίζονται τα υπάρχοντα προβλήματα με πληρότητα και τεχνική αρτιότητα.