Σύλλογος μηχανικών: Την επόμενη Τετάρτη 3 Απριλίου o δεύτερος γύρος εκλογών για την θέση του Προέδρου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, στην Καλαμάτα, στο αμφιθέατρο Αλ. Κουμουνδούρος του Διοικητηρίου διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου, Μελών του Δ.Σ., και Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

Εκλέχθηκε εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από :

Καμαρινάκης Παρασκευάς (πρόεδρος), Παπαευσταθίου Βασίλειος (μέλος), Γεωργακόπουλος Γεώργιος (μέλος)

Εψήφισαν 153 διπλωματούχοι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ  Δ.Σ.

Ευρέθησαν    Έγκυρα  149, Άκυρα 4, Λευκά –      Έλαβαν

Αδαμόπουλος Αναστάσιος

71

Παναγόπουλος Νεκτάριος                   Μαστραγγελόπουλος Κωνσταντίνος  

49

29

 

Για Δ.Σ. και ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ευρέθησαν    Έγκυρα  151  Άκυρα 1, Λευκά 1     Έλαβαν          

 

Α.  Για Διοικητικό Συμβούλιο

Παναγόπουλος Νεκτάριος                  

Μαστραγγελόπουλος Κωνσταντίνος 

Γιαννακόπουλος Νικόλαος

Γκούζου Έβελυν                    

Κονταξής Δημήτριος

Ρεϊτζόπουλος Γεώργιος

76

68

54

46

44

28

 

Β.  Για Εξελεγκτική Επιτροπή

Αθηναίος Ηλίας        (πολιτικός μηχ.)                     79

Κουτραφούρης Βασίλειος  (πολιτικός μηχ.)         66

Θεοφιλόπουλος Ιωάννης  (χημικός  μηχ.)            41           

 

 

Την επόμενη Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, στην Καλαμάτα, στο αμφιθέατρο Αλ. Κουμουνδούρος του Διοικητηρίου από τις 16:00 έως στις 21:00 πρόκειται να διεξαχθεί δεύτερος γύρος εκλογών για την θέση του Προέδρου μεταξύ των συναδέλφων Αδαμόπουλου Αναστάσιου (πολ. μηχ/κου) και Παναγόπουλου Νεκτάριου (πολ. μηχ/κου)  και να οριστικοποιηθεί το νέο Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

 

Καλαματα  27/03/2019

Εκ της Εφορευτικής Επιτροπής

Καμαρινάκης Παρασκευάς  

Παπαευσταθίου Βασίλειος

Γεωργακόπουλος Γεώργιος