Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων  ρύπανσης στην περιοχή Μπουρνιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σήμερα  Παρασκευή 30-3-2018 και ώρα 10:30 π.μ. στο γραφείο της Αντιπερειφερειάρχη Μεσσηνίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για το συντονισμό και εποπτεία των Υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσινίας , πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με όλες της εμπλεκόμενες Υπηρεσίες της Π.Ε. Μεσσηνίας(Δ/νση Δημ. Υγείας ,  Δ/ώση  Αγροτικής Οικονομίας,   και Τμήμα Περιβάλλοντος και Μικροοικονομίας), για την εκτίμηση των μέχρι τώρα ενεργειών και συλλεχθέντων στοιχείων σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων  ρύπανσης στην περιοχή Μπουρνιά.