Σύσκεψη για υφιστάμενες μελέτες στην Περιφέρεια και προγραμματισμός εν όψει του νέου ΕΣΠΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μελέτες έργων υποψήφιων για ένταξη στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, ανά Περιφερειακή Ενότητα, αναλύθηκε σε σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη στην Τρίπολη υπό τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης εξετάστηκε ποιες από τις εν λόγω μελέτες έχουν ανατεθεί τα τελευταία χρόνια, ποιες έχουν συμβασιοποιηθεί και ποιες έχουν ή δεν έχουν πληρωθεί, ενώ αυτές πριν το 2019 θα αποτελέσουν αντικείμενο νέας σύσκεψης που θα γίνει σύντομα.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε ποιες από τις μελέτες που εξετάστηκαν θα ενταχθούν -σε ένα πρόγραμμα αρκετών εκατομμυρίων ευρώ- προκειμένου να είναι έτοιμες για το επόμενο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι εν λόγω μελέτες, οι οποίες πρόκειται να δημοσιοποιηθούν σύντομα -ίσως και μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης-, αφορούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών, ανακατασκευή υποδομών των ΓΟΕΒ και πρόγραμμα άρδευσης, καθώς και ένα πλέγμα ιδιαίτερα σημαντικών οδικών έργων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Θα ακολουθήσει άλλη μία συνεδρίαση προκειμένου να καταταχθούν όσες μελέτες έχουν γίνει μέχρι τώρα στην Περιφέρεια και να προωθηθούν τα σχετικά με αυτές στοιχεία στις Περιφερειακές Ενότητες τις οποίες αφορούν, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι Π.Ε. δεν έχουν λάβει την απαραίτητη πληροφόρηση ως προς το ποιες μελέτες έχουν εκπονηθεί για αυτές και σε ποιο στάδιο αυτές βρίσκονται σήμερα.