Σύσκεψη με τους εκπροσώπους των αυτοδιοικητικών συνδυασμών για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων κατά την προεκλογική περίοδο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, καλεί τους εκπροσώπους των αυτοδιοικητικών συνδυασμών σε Δήμο Καλαμάτας και Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε κοινή σύσκεψη για την προεκλογική περίοδο.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. (Αθηνών 99, Καλαμάτα).

Στη σύσκεψη θα συζητηθούν, η κατανομή των χώρων προεκλογικής προβολής και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης των χώρων αυτών κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Η πρόσκληση απευθύνεται κατά τα οριζόμενα του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 8481/10.02.2022 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 674/15.02.2022 τεύχος Β’).