Σύσκεψη στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στην Π.Ε. Μεσσηνίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπηρεσιακή σύσκεψη εργασίας για την εφαρμογή του συστήματος περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, πραγματοποιήθηκε σήμερα  Τετάρτη 17-01-2018, υπό  την Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κ. Ελένη Αλειφέρη, με τους Διευθυντές των Διευθύνσεων και  Προϊσταμένους Τμημάτων της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Στην εν λόγω σύσκεψη μεταξύ άλλων συζητήθηκαν:

  • Θέματα προσωπικού (κινητικότητα – σύστημα καταγραφής προσωπικού)
  • Θέματα αρμοδιοτήτων.
  • Γενικότερα θέματα λειτουργίας, συνεργασίας και συντονισμού των υπηρεσιών καθώς και  χωροταξικής αναδιάταξης των υπηρεσιών εντός του Διοικητηρίου, ώστε όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας να. είναι εγκατεστημένες από το ισόγειο μέχρι και τον 4ο όροφο.
  • Θέματα τεχνικής φύσεως (προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού – ΣΥΖΕΥΞΙΣ – εξοικονόμηση πόρων).
  • Θέματα λειτουργίας και επισκευής του κτιρίου (αποκατάσταση βλαβών θέρμανσης , κλιματισμού κλπ).