Τα ανώτατα όρια δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων στη Μεσσηνία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καθορίστηκαν, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια εκλογικών δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου.

Με βάση τη σχετική νομοθεσία, τα ανώτατα όρια δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον πληθυσµό της εκλογικής περιφέρειας στην οποία κατεβαίνει κανείς υποψήφιος.

Συγκεκριμένα, τα όρια δαπανών έχουν ως εξής:
α) σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό μέχρι 30.000 κατοίκους σε 1.500 ευρώ.

β) σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό 30.001 έως 60.000 κατοίκους σε 2.000 ευρώ.

γ) σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό 60.001 έως 100.000 κατοίκους σε 2.500 ευρώ.

δ) σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό 100.001 έως 150.000 κατοίκους σε 3.000 ευρώ.

ε) σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό 150.001 έως 200.000 κατοίκους σε 3.500 ευρώ.

στ) σε εκλογικές ενότητες µε πληθυσµό πάνω από 200.000 κατοίκους και για κάθε 100.000 κατοίκους πάνω από τις 200.000, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ.

Αναλυτικά οι ανώτατες δαπάνες υποψηφίων ανά δήμο και δημοτικό διαμέρισμα: