Τα 15 πιο συνηθισμένα λάθη στο ψηφοδέλτιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών μέσα από τον πρακτικό οδηγό για τις Βουλευτικές Εκλογές 2019, προς διευκόλυνση των Δικαστικών Αντιπροσώπων, μας δίνει την ευκαιρία να μάθουμε ποια είναι τα συχνότερα “λάθη” που οδηγούν στην ακύρωση του ψηφοδελτίου.

Οι συνηθέστερες περιπτώσεις αναμφίβολα άκυρων ψηφοδελτίων είναι οι εξής:

 1. Ο φάκελος είναι κενός ή δεν περιέχει ψηφοδέλτιο.
 2. Το ψηφοδέλτιο δεν περιέχεται σε κανονικό φάκελο
 3. Ο φάκελος περιέχει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια ανεξάρτητα αν είναι του ίδιου Συνδυασμού ή διαφορετικών, έγκυρα ή άκυρα
 4. Το ψηφοδέλτιο δεν είναι έντυπο ή δεν είναι της συγκεκριμένης εκλογικής περιφέρειας, ή έχει ουσιωδώς διαφορετικό χρώμα ή διαστάσεις
 5. Το ψηφοδέλτιο (ή και ο φάκελος στον οποίο βρίσκεται) φέρει αλλοιώσεις, υπογραμμίσεις, διαγραφές ή περιέχει λέξεις ή φράσεις

Επίσης έχουν κριθεί ως άκυρα ψηφοδέλτια με τα ακόλουθα  χαρακτηριστικά:

 1. Έφερε σταυρό πράσινου χρώματος ή οποιουδήποτε άλλου χρώματος (πέρα από το επιτρεπόμενο μαύρο ή γαλάζιο)
 2. Ήταν κομμένο κατά την άνω αριστερή γωνία του
 3. Έφερε γραμμή πλαγίως και καθέτως γραμμένη με μπλε στυλό
 4. Έφερε ημισέληνο σε σχήμα παρένθεσης, εμπρός από το όνομα υποψηφίου
 5. Έφερε αρχικά υποψηφίου ή αστερίσκο αντί σταυρού
 6. Έφερε σταυρό μέσα σε κύκλο ή σε άλλη θέση του ψηφοδελτίου, και όχι δίπλα σε όνομα υποψηφίου
 7. Έφερε στίγματα, προσδιοριστικά της ταυτότητας του εκλογέα
 8. Έφερε κηλίδα από μελάνη στο διάκενο μεταξύ ονόματος και επωνύμου υποψηφίου
 9. Έφερε το χαρακτηριστικό γράμμα Χ στην οπίσθια πλευρά του
 10. Ήταν διπλωμένο κατά ιδιόρρυθμο τρόπο (και όχι κατά τον συνήθη)