Την Δευτέρα 15/01 η 1η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 15-01-2017 ημέρα Δευτέρα & ώρα 19:00 μ.μ., όπου θα γίνει η 1η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 1. Εκλογή γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» στον άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» στην υπ’ αριθμ. 5838/740/Α3/13-11-2017 Πρόσκληση με τίτλο «Δημιουργική επανάχρηση Δημοτικής ακίνητης περιουσίας » με Κωδικό Πρόσκλησης: 083 (Α/Α ΟΠΣ:2419)
 3. Απόφαση εξασφάλισης της συνεχούς λειτουργίας και εξασφάλισης συντήρησης του κτιρίου του ΑΣΟ, σε περίπτωση ένταξης και χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Δημιουργική επανάχρηση Δημοτικής ακίνητης περιουσίας»
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών –μελέτης με θέμα «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» στις παραλίες Μπούκας, Ανάληψης, Πεταλιδίου και Αγ.Ανδρέα του Δ. Μεσσήνης
 5. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» στον άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» στην υπ’ αριθμ. 6254/878/Α3/27-11-2017 Πρόσκληση με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» με Κωδικό Πρόσκλησης: 075 (Α/Α ΟΠΣ:2309)
 6. Αντικατάσταση μελών επιτροπής Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μεσσήνης
 7. Αντικατάσταση μελών Δημοτική Επιτροπής Παιδείας
 8. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2018
 9. Διεύρυνση του σκοπού της ΔΕΥΑ Μεσσήνης, με την μεταφορά της αρμοδιότητας Άρδευσης
 10. Ανανέωση σύμβασης για ένα έτος στην «Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μον. Ε.Π.Ε»
 11. Διαγραφή βεβαιωμένων τροφείων.
 12. Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης αδέσποτων ζώων
 13. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Αποκατάσταση Οδοποιίας Πυρόπληκτης τοπικής κοινότητας Αβραμιού Δ.Ε. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης»
 14. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2018.
 15. Προγραμματισμός αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2018.
 16. Απολογισμός Χριστουγεννιάτικων – Πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων 2017-2018.
 17. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 7ΟΥ, 8ΟΥ ΚΑΙ 9ΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2018 ΚΑΙ 2019» – τρόπος εκτέλεσης
 18. Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής για την υλοποίηση του « 7ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ αρχαίου Δράματος –Αρχαία Μεσσήνη 2018».
 19. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2017 (άρθρο 4 παρ.5 του Π.Δ. 113/2010)
 20. Τροποποίηση – τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού χρήσεως 2018

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Κοτταρίδης