Την Τετάρτη η 8η συνεδρίαση του ΔΣ Δήμου Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού», την Τετάρτη 20-03-2019  και ώρα 13:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 1. Ονομασία πλατείας στον Άγιο Ανδρέα της Τ.Κ. Λογγά της Δ.Ε. Αίπειας του Δήμου Μεσσήνης.
 2. «Ονομασία δρόμου στην Τ.Κ. Πεταλιδίου της Δ.Ε. Πεταλιδίου του Δήμου Μεσσήνης».

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 1. Έγκριση της 1/2019 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας «Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών του Δήμου Μεσσήνης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπ΄ αριθμ.  78021/18  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών»
 2. Παραχώρηση δημοτικών χώρων
 3. Έγκριση εκτέλεσης της εκδήλωσης του 8ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, Αρχαία Μεσσήνη 2019
 4. Απολογισμός αποκριάτικων εκδηλώσεων Δήμου Μεσσήνης.

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΟΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Ορισμός μέλους για τη σύσταση επιτροπής Μητρώων Αρρένων για το Ληξιαρχείο Δ.Ε. Αριστομένους»
 2. Αντικατάσταση μέλους στις α) της Οικονομικής Επιτροπής & β) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 3. Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης & προβολής

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Εξέταση της με αρ. πρωτ. 3434/28-2-2019 ένστασης της τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΤΕ» κατά της με αρ.πρωτ. 21562/24-12-2008 απόφασης έκπτωσης του Δ/ντη Τ.Υ. του Δ. Μεσσήνης με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτη από την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Άγιο Παύλο προς Τοπικές Κοινότητες και Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, Β’ Φάση (A’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» με τίτλο «ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» της πράξης με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στις Τ.Κ. Αβραμιού Στρεφίου και Πανιπερίου του Δ. Μεσσήνης.»
 3. Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών (ΠΚΝΤ) και του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη έργων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης ακαθάρτων λυμάτων Δήμων Αίπειας και Κορώνης (μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού)»
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
 5. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού χρήσεως 2019

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) «Παροχή Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του  Δήμου στο έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Μεσσήνης»
 2. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων Ενεχυρίασης Απαιτήσεων και Μεσεγγύησης για την εξασφάλιση υλοποίησης της Σύμβασης (εφεξής ΣΠΥ): «Παροχή  Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου  Υποστήριξης  του  Δήμου στο έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Μεσσήνης»
 3. Απευθείας εκμίσθωση κυλικείων δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου και δημοτικού σταδίου Δήμου Μεσσήνης
 4. Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής τροφείων
 5. Παραχώρηση εκμετάλλευσης θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Αριστομένη.
 6. Εκμίσθωση χώρου σε δημοτικό ακίνητο (πρ. Δημαρχείο Ανδρούσας) Τ.Κ. Ανδρούσας Δήμου Μεσσήνης.
 7. Έγκριση ορισμού συμβολαιογράφου.
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσεως 2019
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών