Την Τετάρτη 07/08 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η 15η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεσσήνης πραγματοποιείται αύριο Τετάρτη 07/08 στις 19:30 με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ενδεχομένως να είναι και η τελευταία συνεδρίαση με αυτή τη σύνθεση.

Ακολουθούν αναλυτικά τα θέματα:

1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» σύμφωνα με το αρθρ. 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1377/τ.Β/24-4-2018) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 44173/24-8-2018(ΦΕΚ 3656/τ.Β/27-8-2018) και ισχύει.
2. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».
3. Έγκριση Έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το Α΄ εξάμηνο 2019»
4. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων
5. Εκδίκαση ενστάσεων του αναδόχου του έργου: «Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Μεσσήνης» και προέγκριση δαπάνης για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου
6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ»
7. Έγκριση παράτασης για το έργο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΩΝ ΚΛΠ) ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016»
8. Έγκριση παράτασης για τα έργο: «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΟΥΚΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
9. Έγκριση παράτασης για τα έργο: «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
10. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση Γηπέδου της Τ.Κ. Πεταλιδίου  από την ΔΕΔΔΗΕ.
11. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου διανομής χαμηλής τάσης στην Τ.Κ. Μηλίτσας από την ΔΕΔΔΗΕ.
12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακαίνιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης»
13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αθλητικές υποδομές στις αθλητικές εγκαταστάσεις στην παραλία Μπούκας της Δ.Ε. Μεσσήνης του Δ. Μεσσήνης»
14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αθλητικές υποδομές στον οικιστικό ιστό της Δ.Κ. Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης»
15. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
16. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
17. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
18. Έγκριση Απολογισμού έτους 2018 του Μουσείου Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη
19. Έγκριση  λύσης μίσθωσης
20. Διαγραφή Βεβαιωμένων τροφείων
21. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής