Τουριστικές πληροφορίες σε πάνω από 12.000 επισκέπτες από τον Δήμο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας, μέσω των Γραφείων Τουριστικής Υποστήριξης που διαθέτει, εξυπηρέτησε πάνω από 5.000 τουρίστες, παρέχοντάς τους πληροφορίες κατά το έτος 2018, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο.

Από το Γραφείο Τουριστικής Υποστήριξης που βρίσκεται στο ιστορικό Δημαρχείο ενημερώθηκαν 3.902 επισκέπτες. Η μεγάλη πλειονότητα προήρχετο από την Ελλάδα (1.219) και ακολουθούσαν οι Βρετανοί (555), οι Γάλλοι (553), οι Γερμανοί (473) και οι Ιταλοί (190).

To Γραφείο Τουριστικής Υποστήριξης της Παραλίας, που βρίσκεται στην κεντρική προκυμαία του λιμένα Καλαμάτας, προσέφερε τουριστική πληροφόρηση σε 1.331 επισκέπτες, εκ των οποίων από την Ελλάδα 770, από τη Γαλλία 88, από τη Βρετανία 75, από τη Γερμανία 59, από την Ιταλία 46 και από τη Ρωσία 45. Το σύνολο των επισκεπτών που εξυπηρετήθηκε από τα δύο Γραφεία Τουριστικής Υποστήριξης ήταν 5.233.

Πέραν αυτών, κλιμάκια υπαλλήλων του Δήμου Καλαμάτας έδωσαν τουριστικές πληροφορίες στους επισκέπτες κρουαζιέρας, που αφίχθησαν με κρουαζιερόπλοια μέσω του λιμένα Καλαμάτας και ανήλθαν σε 7.117.

Το σύνολο των τουριστών που εξυπηρέτησε ο Δήμος Καλαμάτας μέσω των παραπάνω δράσεων είναι 12.350.

Οι τουρίστες που έφθασαν στην Καλαμάτα προέρχονται, συνολικά, από 50 χώρες.

Σημειώνεται πως ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει δωρεάν πληροφοριακό υλικό για τουρίστες και σε σημείο πληροφόρησης στον αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος»