Το ΑΚΚΕΛ στην Πελοπόννησο στηρίζει την παράταξη «Πράσινη Πελοπόννησος»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον βασικό πυλώνα εξόδου της χώρας από την κρίση, μιας χώρας που διαχρονικά δεν είχε ποτέ στρατηγικό σχεδιασμό αγροτικής πολιτικής με αποτέλεσμα τα σημερινά αδιέξοδα.

Είναι βέβαιον αλλά και αναγκαίο ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας οφείλει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την προστασία του περιβάλλοντος.

Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες με λιγότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα με την δική μας ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος έχει λόγο και ρόλο στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Το Αγροτοτικο-Κτηνοτροφικο Κόμμα Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ) φιλοδοξεί να υψώσει την φωνή του αγρότη και του κτηνοτρόφου σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.

Με βάση τα παραπάνω, στην περιφέρεια Πελοποννήσου συμπορευομενοι με την περιφερειακή παράταξη «Πράσινη Πελοπόννησος» με επικεφαλή την γεωπόνο με μεταπτυχιακό στο περιβάλλον Δήμητρα Λυμπεροπουλου, χαιρετίζουμε και στηρίζουμε την αντισυμβατική και ανεξάρτητη υποψηφιότητα ενός ανθρώπου με παρελθόν παρόν και μέλλον στον πρωτογενή τομέα της Κορινθίας και όχι μόνο, του Βάκη Μπεχράκη στον οποίον και ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Βάκης Τσιομπανίδης
Αγροτο-Κτηνοτροφικο Κόμμα Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ)