Το Κοινωνικό Πρόγραμμα της παράταξης “Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να μετατραπεί σε συλλογικό εκφραστή των “κάτω” και να συνδεθεί με την πολιτική ριζοσπαστικοποίηση της, διαφορετικά θα μετατραπεί σε μια άχρηστη διαχειριστική αυτοδιοίκηση για τις πόλεις μας ,την κοινωνική ανάπτυξη ,την περιβαλλοντική αειφορία.

Οι “άχρωμες” τεχνοκρατικές λύσεις είναι ουσιαστικά το “ελευθέρας” για την απομάκρυνση της από τον πολιτικότης ρόλο αλλά και την ισχύ της.

Η Κοινωνική Πολιτική επιδιώκει:

-Την ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ των προβλημάτων που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης των λιγότερο ευνοημένων από τη λειτουργία της αγοράς πληθυσμιακών ομάδων.

Την  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ αξιοπρεπών όρων ζωής για το σύνολο του πληθυσμού του δήμου ανεξαρτήτως πολιτισμικής ταυτότητας των δημοτών.

-Την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των ειδικών κοινωνικών ομάδων που τις αφορούν στο σχεδιασμό και δικτύωση τους.

Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει κέντρο τον άνθρωπο και την κοινωνικότητα του. Διαφορετικά είναι Ετεροδιοίκηση, που αποκεντρώνει δημόσιες υπηρεσίες στους υπόχρεους.

Το πλαίσιο του προγράμματος μας στοχεύει στην επαναοριοθέτηση της κοινωνικής πολιτικής και στην πολυδιάστατη προσέγγιση στις διαδικασίες τοπικής ανάπτυξης. Ο νεοφιλελευθερισμός δεν παράγει ευημερία, αλλά την υποβαθμίζει.

Οι στόχοι του Κοινωνικού Προγράμματος

1.      Βελτίωση μηχανισμών διακυβέρνησης.

2.      Καταγραφή των νέων δικαιωμάτων/αντιμετώπιση.

3.      Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας / Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

4.      Ποιοτικότερη Προνοιακή πολιτική/Κοινωνικές Υπηρεσίες ανά Ομάδα Πληθυσμού.

5.      Στήριξη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Οι άξονες του Κοινωνικού Προγράμματος 

1.Κοινωνική Οικονομία , Ενεργειακή Δημοκρατία, Απασχόληση και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

2.Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη.

3.Πολιτικές Ισότητας – Ένταξης διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων μεταναστών/προσφύγων.

4.Κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία.

5.Στήριξη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, πολιτικές για Προληπτική Ιατρική και Αγωγή Υγείας.

6. Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την Ένταξη μεταναστών/προσφύγων.

7. Εκπαίδευση.

8.Παραβατικότητα.

Επιπρόσθετα, προτείνουμε τις ακόλουθες δράσεις:

1.Τον Ετήσιο Μαραθώνιο Κοινωνικής Οικονομίας.

2.Το Μητρώο Εθελοντών υπό την αιγίδα του δήμου.

3.Την Ηλεκτρονική Κοινότητα.

4.Το Κέντρο Διημέρευσης –Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες.

5.Την αναβάθμιση Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.

6.Την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά.

7.Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ(Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών/Ατόμων με Αναπηρία) του Δήμου

8. Την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων.

9. Την υποστήριξη φιλοζωικών οργανώσεων.

Η δημοτική παράταξη “Ανοιχτός Δήμος-Ενεργοί Πολίτες” έχοντας μια ευρύτερη αντίληψη για τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής έχει εντάξει καινοτόμες δράσεις , με στόχο την βελτίωση και την διατήρηση της υγείας των δημοτών μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας.

Η Κοινωνική Πολιτική για την παράταξη μας αποτελεί μέρος της φυσιογνωμίας μας. Θεωρούμε ότι το κυρίαρχο στοιχείο της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης είναι η άσκηση κοινωνικής πολιτικής με το πλεονέκτημα της εγγύτητας της προς το Δημότη.

Το πλήρες “κοινωνικό πρόγραμμα του Ανοιχτού Δήμου” θα αναρτηθεί στο www.anoixtosdimos.gr τις προσεχείς ημέρες