Το Erasmus+ στην Καλαμάτα: Πρακτική άσκηση νέων από την Ιταλία και τη Γαλλία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρακτική άσκηση νέων από την Ιταλία και τη Γαλλία στο Elite city resort, στην Ιππόσχεση στο Αγρόκτημα Φυσικής Καλλιέργειας Φοίφα και στην Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (Κ.Α.ΝΕ), στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.
Ο οργανισμός νεολαίας και εκπαίδευσης Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (Κ.Α.ΝΕ) σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό IFOM από την Ιταλία και τον εκπαιδευτικό οργανισμό Maison de l’Europe de Nîmes, φιλοξενεί στην πόλη της Καλαμάτας 5
τελειόφοιτους μαθητές λυκείου. Μέρος των σπουδών τους είναι η πρακτική άσκηση και η Κ.Α.ΝΕ. τους πρότεινε την πόλη της Καλαμάτας, πρόσκληση την οποία και αποδέχτηκαν.
Έτσι λοιπόν, οι νέοι ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση για 3 μήνες στο Elite city resort, στο Κέντρο θεραπευτικής ιππασίας (Ιππόσχεση) στο Αγρόκτημα Φυσικής Καλλιέργειας Φοίφα και στο γραφείο της Κοινωνικής Ανάπτυξης Νέων.
Στόχος του προγράμματος είναι οι σπουδαστές, να εφαρμόσουν πρακτικές και δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες θα αποκτήσουν αλλά και θα μεταδώσουν γνώσεις, σε συνεργασία με το καταρτισμένο προσωπικό του κάθε χώρου και σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Η πρακτική χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+ του τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET) το οποίο καλύπτει όλα τα έξοδα για τους συμμετέχοντες, τα ταξιδιωτικά και το επίδομα πρακτικής άσκησης.
Οι νέοι ξεναγήθηκαν ήδη σε όλα τα σημαντικά σημεία της Καλαμάτας καθώς μέρος του προγράμματος είναι η γνωριμία των νέων με τον ελληνικό πολιτισμό και γλώσσα.