ΥΔΟΜ Πύλου: Παραλαβή φακέλων οικοδομικών αδειών που δεν εκδόθηκαν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Υπηρεσία Δόμησης Πύλου, με ανακοίνωσή της, καλεί τους ιδιώτες μηχανικούς να παραλάβουν τους φακέλους οικοδομικών αδειών που δεν εκδόθηκαν από την υπηρεσία, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι ημερών (σ.σ. ημερομηνία ανακοίνωσης 20 Νοεμβρίου 2019).

Σε περίπτωση που οι ιδιώτες δεν επιθυμούν την παραλαβή τους ή δεν προσέλθουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η υπηρεσία θα προβεί στην καταστροφή τους.