Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Υδροδότηση Οικισμών Μενινών-Κάτω Καρβελίου και Αγίου Φανουρίου»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμβαση για την πραγματοποίηση του έργου: «Υδροδότηση Οικισμών Μενινών-Κάτω Καρβελίου και Αγίου Φανουρίου» υπέγραψαν ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Νίκος Μπασακίδης και ο νόμιμος εκπρόσωπος του αναδόχου.

Για το έργο αυτό, που έχει προϋπολογισμό 370.000 € πλέον ΦΠΑ, ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών Τσερπές-Κωτσάκης-Παπαδέας Ο.Ε.» με συνολικό ποσό προσφοράς 191.680,41 € πλέον ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης 48,19%.
Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν άμεσα και αναμένεται να περατωθούν εντός 3 μηνών.

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Ανορυχθείσα γεώτρηση παροχής 16 κυβικών μέτρων ανά ώρα, δίπλα από τη δεξαμενή των Μενινών, θα αξιοποιηθεί για να υδρεύει τον οικισμό Μενινά Καλαμάτας. Η υδροδότηση του οικισμού Κάτω Καρβέλι θα γίνει από αυτή τη δεξαμενή. Το νέο αντλιοστάσιο Α1 θα αντλεί νερό από τη δεξαμενή και στη συνέχεια, σε συνδυασμό με άλλα έργα που θα εκτελεσθούν, θα τροφοδοτεί την υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού Κάτω Καρβελίου.
2. Η υδροδότηση της συνοικίας Αγίου Φανουρίου θα γίνει από το υφιστάμενο δίκτυο της πόλης, από όπου με αντλιοστάσιο και με αγωγό μήκους 1.750 μ. θα τροφοδοτείται η δεξαμενή φορτίσεως στη στάθμη εδάφους +182 μ. Παράλληλα, ο τροφοδοτικός αγωγός θα είναι και αγωγός διανομής του εσωτερικού δικτύου.

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας